ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท จำกัด


ก่อนอื่นเลยผมขอแนะนำว่าเวลาที่ผู้ประกอบการจะติดต่อขอจดทะเบียนบริษัทกับกรมพัฒนาธุระกิจนั้น ต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่ามาขอ จดจัดตั้งบริษัทจำกั เพราะถ้าแจ้งว่ามาจดทะเบียนบริษัทอย่างเดียวทางเจ้าหน้าที่อาจจะเข้าใจไปว่าบริษัทมหาชน หรือจดทะเบียนอย่างอื่น ส่วนขั้นตอนในการจดทะเบียนไม่ยุ่งยากเลยครับ สามารถดูได้จาก Flowchart ข้างล่าง
ข้อมูลจาก กรมพัฒนาธุรกิจ