การขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม | Vat

ผู้ประกอบการสามารถยื่นจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม หรือ Vat

1.ยื่นจดภาษีมูลค่าเพิ่ม | Vat ทาง Internet ที่ website:www.rd.go.th
2.ยื่นจดภาษีมูลค่าเพิ่ม | Vat ด้วยเอกสารกระดาษตามเอกสารข้างล่าง

Website รวบรวมข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ

http://www.thailandntr.com

ขอแนะนำ website สำหรับผู้ประกอบการที่นำเข้า-ส่งออก Import-Export เวปไซต์ที่รวบรวมข้อมูลไม่ว่า
พิกัดศุลกากร อัตราภาษีศุลกากร กฏว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า กฏระเบียบทางการค้า และอื่นๆอีกมากมาย

http://www.thailandntr.com

ขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัท จำกัด

http://www.min-accounting.com/2015/08/setup-company.html

ก่อนอื่นเลยผมขอแนะนำว่าเวลาที่ผู้ประกอบการจะติดต่อขอจดทะเบียนบริษัทกับกรมพัฒนาธุระกิจนั้น ต้องแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่ามาขอ จดจัดตั้งบริษัทจำกั เพราะถ้าแจ้งว่ามาจดทะเบียนบริษัทอย่างเดียวทางเจ้าหน้าที่อาจจะเข้าใจไปว่าบริษัทมหาชน หรือจดทะเบียนอย่างอื่น ส่วนขั้นตอนในการจดทะเบียนไม่ยุ่งยากเลยครับ สามารถดูได้จาก Flowchart ข้างล่าง

เอกสารที่ใช้การจดทะเบียนบริษัทจำกัด

http://www.min-accounting.com/2015/08/document-for-company-registration.html

1.แบบ อบจ.1 "คําขอจดทะเบียนบริษัทจํากัด"
2.แบบคํารับรองการจดทะเบียนบริษัทจํากัด
3.แบบ บอจ.3 "รายการจดทะเบียนจัดตั้ง"

การตั้งบริษัท หรือ จดทะเบียนบริษัท จดบริษัท มีขั้นตอน อย่างไรบ้าง

http://www.min-accounting.com/2015/08/start-regist-company.htmlสำหรับผู้ที่ต้องการเปิด บริษัท (บริษัท จำกัด) ใหม่ อาจจะมีคำถามมากมาย สิ่งที่ควรรู้เบื้องต้น
1.จำนวนคนกรรมการ (ผู้ถือหุ้น) หรือคนที่จะจดบริษัทเริ่มต้นครั้งแรกจะต้องมีจำนวนคนอย่างน้อย 3 คน และจำนวนหุ้นของแต่ละกรรมการ
2.เลือกกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัท (สามารถมากกว่า1คนได้)
3.จะต้องมีสถานที่รองรับ ที่ตั้งของบริษัท

สำนักงานบัญชี มีนบุรีการบัญชี รับ จดทะเบียนบริษัท | รับทำบัญชี

สำนักงานบัญชี มีนบุรีการบัญชี

รับ จดทะเบียนบริษัท ทะเบียนพาณิชย์ ห้างหุ้นส่วน(หจก) และ รับทำบัญชี พร้อมให้คำปรึกษา ตรวจสอบบัญชี และงานด้านภาษีอากร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
ชูศักดิ์ 081-55-999-26
Website:www.min-accounting.com